facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Skip to main content

Povezovanje v mreže in vzpostavljanje partnerskih povezav

artisus

About This Course

V 2. mikroizobraževalnem tečaju "Povezovanje v mreže in vzpostavljanje partnerskih povezav" se boste naučili graditi odnose tam, koder le-ti umanjkajo, obnavljati tiste, ki so bili pretrgani in izgrajevati partnerstva na temeljih enakosti, pravičnosti in sloge. Pojasnili bomo izzive, ki spremljajo ustvarjanje vključujoč(n)ih/inkluzivnih družbenih omrežij; pridobili boste vpogled v doseg in potencial nabora vaših vlog ter kako jih odigra(va)ti na način, da boste kar najbolj uspešni pri vpeljevanju neke skupnosti. Na primerih (študijah) iz prakse boste (pri)dobili občutek glede tega, s kakšnimi izzivi (vse) se utegnete srečevati, kot tudi nekatera praktična orodja, s katerimi boste razpolagali.

Struktura

1. LEKCIJA:

Pri tečajnikih bo dozorelo zavedanje o izzivih, ki jih lahko pričakujejo pri ustvarjanju vključujoč(n)ih/inkluzivnih družbenih omrežij. Vedeli bodo, kako se ustvarjajo povezave, koder jih (še) ni in kako oživiti "speče" med že obstoječimi; znali bodo (z)graditi partnerstva na temeljih enakosti, pravičnosti in spoštovanja vrednot skupnosti, ki bodo pripomogla k uresničevanju potreb le-te(h).

2. LEKCIJA:

Tečajniki se bodo izučili in izurili v vzpostavljanju meja in njihovem dojemanju, kot tudi v razumevanju njihove vloge (oziroma vlog), preko skrbnega razbiranja potreb skupnosti in skladnega uvajanja le-teh. Sposobni bodo uvida v doseg in potencial lastnih vlog ter njih (upo)rabe pri ustvarjanju pozicij(e), ki bodo karseda učinkovite in uspešne pri nadgrajevanju neke skupnosti in uvajanju novosti vanjo.

Smotri

ZNANJE: Obsežno znanje (glede) opredelitve povezovanja v mreže in vzpostavljanja partnerskih povezav na učinkovit način in ob upoštevanju vplivov vlog(e) nasproti položaja.

VEŠČINE: Sposobnost demonstrirati odprtost in transparentnost ter izkazati trajni karakter lastnih akivnosti.

KOMPETENCE: Sposobnost vzdrževati in razvi(ja)ti (vpetost v) delovanje na osnovi/preko lastnih aktivnosti ter se naravnati na politiko skupnosti. 

Requirements

Predhodno znanje ni potrebno.

Course Staff

Metod Blejec

Metod Blejec je multidisciplinarni ustvarjalec (na področjih) umetnosti, designa, fotografije in izobraževanja ter deluje na eksperimentalnih projektih, ki temeljijo na procesu samem. Njegov prispevek k 2. tečaju v okviru projekta Art is Us sloni na večletnem sodelovanju pri participatornih, skupinskih ter procesno zasnovanih projektih. Prebiva Ljubljani, v Sloveniji, deluje pa mednarodno.

Una Rebić

Una Rebić je multidisciplinarna ustvarjalka na področju umetnosti. Giblje se med individualnimi in skupinskimi projekti; deluje na Hrvaškem in v Sloveniji, kot tudi mednarodno. Izkušnje z umetnostjo (v) skupnosti in iz projektov s področja participatorne umetnosti so ji pomagale pri njenem prispevku k 2. tečaju v okviru projekta Art is Us.

Nikoleta Markovic

Nikoleta Markovic se je uveljavila na področju usposabljanja (v) umetnosti in kot raziskovalka na tem področju, ki izhaja iz sodobne umetnosti, umetnosti (v okviru) skupnosti in participatornih umetniških praks. K projektu Art is Us je pripomogla z vsebinskim pridonosom k skupnemu osnovanju 2. tečaja ter z zunanjim svetovanjem.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

Platforma Artisus najbolje deluje z aktualnimi različicami brskalnikov Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ali Safari.

  1. Course Number

    02
  2. Classes Start

  3. Price

    Free
Enroll