facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Skip to main content

PRIPRAVA PRORAČUNA IN ZBIRANJE SREDSTEV

artisus

About This Course

V 3. tečaju mikroučenja, »Proračun in zbiranje sredstev,« boste spoznali nekaj osnovnih konceptov in orodij za upravljanje ekonomske in finančne strani projekta ter se naučili, kako ustvariti proračun od začetka. Pojasnili bomo, kako razviti ustrezno strategijo za iskanje sredstev za realizacijo projekta; spoznali boste svet »donatorjev« in različne vrste donacij ter kako stopiti v stik z njimi. Skozi primere in študije primerov boste dobili praktična orodja za uporabo pri svojem delu.

 

Struktura

LEKCIJA 1: Udeleženci bodo bolje razumeli osnovne finančne koncepte, ekonomska orodja in programe, potrebne za ustrezno vodenje projektov, in bodo opremljeni z informacijami o tem, kako pripraviti uspešen proračun glede na obstoječa sredstva.

LEKCIJA 2: Učenci bodo razumeli koncept skupinskega oziroma množičnega financiranja. Seznanili se bodo s sklopom konceptov za oblikovanje dejavnosti zbiranja sredstev, vključno z načeli zbiranja sredstev, in različnimi vrstami zbiranja sredstev za vzpostavitev stika z možnimi donatorji.

Cilji

ZNANJE: Boljše razumevanje terminologije skupinskega financiranja, proračuna in zbiranja sredstev.

VEŠČINE: Sposobnost prilagajanja učenja različnim proračunskim modelom in modelom zbiranja sredstev, ki ustrezajo različnim kontekstom, in sodelovanje z možnimi donatorji.

KOMPETENCE: Sposobnost načrtovanja in izvajanja kampanje zbiranja sredstev, načrtovanja uspešnih odnosov s podjetji in donatorji ter določanja prioritet potrebnih stroškov.

Requirements

Predhodno znanje ni potrebno.

Course Staff

Laura Bove

Laura Bove, soustanoviteljica Melting Pro, je po diplomi iz ohranjanja kulturne dediščine in študiju menedžmenta kulturnih projektov svoje znanje o kulturnem sistemu poglobila z vodenjem in sodelovanjem v številnih nacionalnih in evropskih projektih. Je strokovnjakinja za vodenje delavnic pripovedovanja zgodb in aktivno sodeluje pri pobudah, ki vključujejo uporabo kreativnih in umetniških metod za krepitev in opolnomočenje posameznikov, skupnosti in ozemelj.

Federica Pesce

Federica Pesce, soustanoviteljica Melting Pro, doktorica oblikovanja, umetnosti in tehnologije, ima diplomo iz filozofije in magisterij iz umetne inteligence. Snuje in koordinira nacionalne in mednarodne kulturne projekte, povezane z neformalnim vseživljenjskim učenjem in razvojem dediščine. Njen trenutni izziv je pretvorba informacij v znanje z uporabo digitalnih tehnik pripovedovanja zgodb in praks socialnega oblikovanja. Odgovorna je tudi za upravno poročanje in pripravo proračuna za vse projekte, ki jih financira EU

Athena D’Orazio

Athena D'Orazio z univerzitetno izobrazbo na področju družboslovja in različnimi delovnimi izkušnjami v tretjem sektorju dela svoje prve korake v evropskem načrtovanju in sektorju neformalnega izobraževanja ter evropske mobilnosti mladih. Vključena je v sektor teritorialnega aktivizma in sodeluje z različnimi resničnostmi, ki spodbujajo okoljsko trajnost in širjenje okoljske in družbeno-ekološke zavesti na določenem območju. Z Melting Pro sodeluje pri različnih projektih ter dela z lokalnimi skupnostmi in mladimi.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

Platforma Artisus najbolje deluje z aktualnimi različicami brskalnikov Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ali Safari.

  1. Course Number

    03
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Price

    Free
Enroll